Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

28.10.2014 – 31.12.2014 – projekt realizowany jest w ramach zadania zleconego przez Łódzkie Kuratorium Oświaty

Projekt dotyczy profilaktyki agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy, przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki uzależnienia od gier komputerowych, hazardu u dzieci i młodzieży.

Programem obejmiemy łącznie 180 uczniów z dwóch szkół podstawowych z regionu województwa łódzkiego. Planujemy utworzyć osiemnaście grup (po dziewięć w każdej szkole). Grupy będą 10-osobowe.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone:
  • zajęcia socjoterapeutyczne ( 2 godziny dla każdej grupy, łącznie 36 godzin),
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych ( 2 godziny dla każdej grupy, łącznie 36 godzin),
  • poradnictwo dotyczące zgłaszanego problemu.
Zajęcia przeprowadzone będą przez doświadczonego psychologa. Dzięki niemu uczestnicy zdobędą umiejętności komunikowania się, radzenia sobie z przykrymi emocjami, asertywnego zachowania wiedzę na temat budowania więzi społecznych. Zyskają wiedzę na temat choroby jaką jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych, gier komputerowych i hazardu, wiedzę o szkodliwych skutkach przemocy i cyberprzemocy.