Wygraj życie!

04.01.2016 – 31.12.2016 – projekt realizowany w ramach programu Ministra Zdrowia „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin”.

Logo Ministerstwa Zdrowialogo KBPN

Przyznana kwota dofinansowania: 40 000 zł.

Projekt „Wygraj życie” skierowany jest do osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz do członków ich rodzin.

W ramach projektu planujemy objąć kompleksową opieką terapeutyczną 150 osób z uzależnieniem behawioralnym. Zorganizujemy dla nich zajęcia informacyjno-edukacyjne (72 spotkania), grupy wsparcia (36 spotkań) oraz indywidualne poradnictwo terapeutyczne (300 porad indywidualnych).

Wsparciem obejmiemy również członków rodzin borykających się z uzależnieniem behawioralnym. Planujemy przeprowadzić poradnictwo rodzinne dla 40 osób (200 godzin porad rodzinnych w trakcie trwania projektu).