Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 2008

Projekty realizowane w 2010r. we współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Styczeń – grudzień 2008
Projekty realizowane we współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi:logo Łodzi
  • Program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu (porady diagnostyczne i terapeutyczne)
  • Program wczesnej interwencji dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (porady indywidualne)
  • Program terapii dla ofiar i sprawców przemocy (porady diagnostyczne i terapeutyczne)
  • Grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (zajęcia grupowe)
  • Terapia dla osadzonych z problemem narkotykowym (porady indywidualne i zajęcia grupowe są prowadzone w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, który jest Partnerem projektu)
  • Program wczesnej interwencji dla osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin (prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego)
We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi:
  • Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej dla uzależnionych od alkoholu (zajęcia terapeutyczne, nauka zawodu terapia indywidualna)