Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

Zadania publiczne realizowane w latach 2013 – 2015  dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie „Terapia osób uzależnionych od alkoholu – kat. I”logo_Lodzi_nowe

 • porady diagnostyczne
 • porady terapeutyczne
 • grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne

Program skierowany do osób uzależnionych od alkoholu.

Zadanie „Terapia członków rodzin osób z problemem alkoholowym – kat. III”

 • porady diagnostyczne
 • porady terapeutyczne
 • grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne
 • sesje psychoterapii indywidualnej

Program skierowany do członków rodzin osób z problemem alkoholowym, w tym dorosłych dzieci osób uzależnionych od alkoholu

Zadanie „Wczesna Interwencja– kat. XII”

 • interwencje

Program skierowany do osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu

Projekty realizowane w 2010r. (marzec – grudzień) we współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi:

 • Program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu
  • porady diagnostyczne
  • porady terapeutyczne
  • grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne
  • osobiste plany terapii
 • Program terapii dla osób pijących szkodliwie
  • porady diagnostyczne
  • porady terapeutyczne
  • grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne
  • osobiste plany terapii
 • Program edukacyjno-motywacyjny dla dorosłych dzieci osób z problemem alkoholowym (DDA)
  • porady diagnostyczne
  • porady terapeutyczne
  • grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne
 • Program edukacji członków rodzin osób z problemem alkoholowym
  • porady diagnostyczne
  • porady terapeutyczne
  • grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne
 • Program terapii dla ofiar i sprawców przemocy
  • porady diagnostyczne
  • porady terapeutyczne
  • zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla ofiar przemocy
  • zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy
 • Działania wspierające dla ofiar i sprawców przemocy
  • zajęcia informacyjno-edukacyjno-motywujące dla osób uzależnionychstosujących przemoc
  • grupa wsparcia dla ofiar, świadków przemocy i współuzależnionych
  • punkt informacyjny
 • Program wczesnej interwencji dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
  • interwencja

Projekty realizowane w 2009r. (luty – grudzień) we współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi:

 • Program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu (porady diagnostyczne i terapeutyczne, grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne, osobiste plany terapii)
 • Program wczesnej interwencji dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (porady indywidualne)
 • Program terapii dla ofiar i sprawców przemocy (porady diagnostyczne i terapeutyczne)
 • Terapia dla osadzonych z problemem narkotykowym (porady diagnostyczne i terapeutyczne są prowadzone w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, który jest Partnerem projektu)
 • Grupy wsparcia dla bliskich osób uzależnionych od narkotyków, osadzonych w zakładzie karnym (spotkania grupy wsparcia są prowadzone w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, który jest Partnerem projektu)
 • Program wczesnej interwencji dla osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin (prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego)
Styczeń – grudzień 2009 – we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi:
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej dla uzależnionych od alkoholu (zajęcia terapeutyczne, nauka zawodu terapia indywidualna)

Projekty realizowane w 2008r. (styczeń – grudzień) we współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi:

 • Program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu (porady diagnostyczne i terapeutyczne)
 • Program wczesnej interwencji dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (porady indywidualne)
 • Program terapii dla ofiar i sprawców przemocy (porady diagnostyczne i terapeutyczne)
 • Grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (zajęcia grupowe)
 • Terapia dla osadzonych z problemem narkotykowym (porady indywidualne i zajęcia grupowe są prowadzone w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, który jest Partnerem projektu)
 • Program wczesnej interwencji dla osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin (prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego)
We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi:
 • Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej dla uzależnionych od alkoholu (zajęcia terapeutyczne, nauka zawodu terapia indywidualna)