W gospodarstwie inaczej – kurs agroturystyki

1.03.2010 – 31.03.2010 – Projekt „W gospodarstwie inaczej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efsunia

Projekt skierowany jest do bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowosolna. Projekt ma zasięg lokalny i obejmuje grupę 12 osób.

Cele projektu:

 • wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
 • podniesienie gotowości do zmiany swojej sytuacji zawodowej,
 • przełamanie niechęci i obaw uczestników związanych ze zmianą środowiska pracy, nabycie swobody, pewności siebie i samodzielności,
 • dostarczenie niezbędnej i podstawowej wiedzy z zakresu zakładania gospodarstwa agroturystycznego,
 • pokazanie uczestnikom możliwości zawodowych związanych z pozarolniczą działalnością zawodową,

Harmonogram zajęć:

 • 1-5 marca 2010 – Biblioteka Gminna – Rynek Nowosolna
 • 8-12 marca 2010 – pobyt w gospodarstwie agroturystycznym (okolice Krakowa)
 • 15-19 marca 2010 – Biblioteka Gminna – Rynek Nowosolna
 • 22-26 marca 2010 – pobyt w gospodarstwie agroturystycznym (okolice Olsztyna)

Zajęcia rozpoczynają się o godziny 9:00

Zapewniamy dojazd, zakwaterowanie, śniadanie i obiadokolacja podczas pobytu w gospodarstwach agroturystycznych oraz ciepły posiłek podczas zajęć stacjonarnych.

Program zajęć:

 • pojęcie agroturystyki
 • podstawowe definicje związane z agroturystyką
 • warunki pozwalające złożyć gospodarstwo agroturystyczne
 • motywy rozpoczynania prowadzenia działalności
 • nastawienie pozostałych członków rodziny do współpracy przy prowadzeniu działalności
 • zasoby gospodarstwa
 • możliwości finansowe
 • cechy osobowości właściciela gospodarstwa agroturystycznego
 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ustawa o podatku od towarów i usług
 • prowadzenie dokumentacji przy wyborze innych form opodatkowania
 • przygotowanie kwatery dla gości
 • organizacja pracy przy prowadzeniu działalności turystycznej
 • komunikacja interpersonalna, planowanie czasu, kultura osobista
 • przygotowywanie posiłków, dekoracje stołu, obsługa kulinarna
 • przygotowanie i prezentacja ofert reklamowych, marketing
 • przygotowanie regulaminu pobytu w gospodarstwie agroturystycznym
 • zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych – wyjazdy studyjne
 • rękodzieło artystyczne

Podczas zajęć będą wykorzystywane techniki edukacyjne:

 • wykład z prezentacją multimedialną
 • dyskusje
 • ćwiczenia integracyjne
 • warsztaty

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: p. Małgorzata Lesiak, tel: 42 648 41 08, tel. kom. 607 154 504

Projekt realizowany w okresie od 1 marca 2010 do 31 marca 2010r.