Szansa na dobre życie – Program terapeutyczny dla patologicznych hazardzistów

15.07.2019 – 20.12.2019 – Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Fundacja Uwolnienie realizuje projekt Szansa na dobre życie – Program terapeutyczny dla patologicznych hazardzistów, którego celem jest indywidualne wsparcie terapeutyczne udzielone osobom z problemem hazardowym, prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dostarczających beneficjentom projektu podstawowej wiedzy nt. hazardu patologicznego, etapów rozwoju, jego mechanizmów, wpływu grania na różne obszary życia, dostarczenie wiedzy na temat sposobów pomocy w ograniczeniu lub zaprzestaniu grania oraz porządkowania swoich finansów dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Działania w projekcie ukierunkowane są na opiekę i terapię patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami przez udzielenie indywidualnego oraz grupowego wsparcia terapeutycznego.

Celem indywidualnego oraz grupowego wsparcia terapeutycznego ma być zdiagnozowanie problemów beneficjenta w celu dostosowania odpowiednich metod i technik do pracy oraz ewentualnego zmotywowania do udziału w grupie edukacyjno-informacyjnej .W ramach spotkań beneficjent ma otrzymać pomoc w zatrzymaniu zachowań nałogowych oraz możliwość omówienia z terapeutą trudności, których doświadcza. Członkowie rodzin osób uzależnionych w procesie radzenia sobie z problemami wynikającymi z uzależnień ich bliskich również będą mogły skorzystać z indywidualnego wsparcia terapeutycznego.  Wsparcie terapeutyczne prowadzone będzie przez psychologów, psychoterapeutów i specjalistów psychoterapii uzależnień. Osoby, które zakończą udział w zajęciach informacyjno – edukacyjnych będą mogły pogłębić swoją wiedzę uczestnicząc w zajęciach skoncentrowanych na tematyce przeciwdziałania nawrotom. Beneficjenci projektu w przypadku potrzeby będą mieli możliwość konsultacji prawnej w celu omówienia kwestii swojego zadłużenia.