Skomputeryzowana Daszyna

1.03.2010 – 30.04.2010 – Projekt „Skomputeryzowana Daszyna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efsunia

Projekt ma na celu wyrównanie dostępu do komputera i internetu, zwiększenie dostępu do edukacji i możliwości rozwijania się oraz zmiany kwalifikacji zawodowych. Clelem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Szkolenie umożliwi wykształcić wśród uczestników świadomość roli technik informacyjnych we współczesnym świecie oraz możliwości, jakie ze sobą niosą. Pragniemy przełamać niechęć i obawy związane z obsługą komputera i internetu. Chcemy, by nasi uczestnicy mogli swobodnie, pewnie i samodzielnie obsługiwać sprzęt komputerowy i korzystać z zasobów sieci internet. Będziemy starali się nauczyć kreatywnego myślenia z zakresu efektywnego wykorzystywania komputera w pracy zawodowej i edukacji.

Wparciem zostanie objętych 12 osób (w tym osoby nieaktywne zawodowo) zamieszkujących gminę Daszyna, zamierzających podjąć zatrudnienie.

Program kursu będzie obejmował następujące zagadnienia:

 • pakiet programów biurowych
  • edytor tekstu
  • arkusz kalkulacyjny
 • budowa komputera
 • ogólne podstawy działania komputera
 • podstawowa obsługa systemu operacyjnego
 • podstawowa obsługa grafiki, obróbka zdjęć
 • internet
  • krótka historia, zasady działania
  • strony www, wyszukiwarki, portale pracy
  • poczta elektroniczna
  • komunikatory internetowe

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do sprawnej obsługi komputera na poziomie podstawowym, wyszukiwania potrzebnych informacji oraz komunikowania się.

Termin szkolenia: 12.04.2010 – 23.04.2010

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna

Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

Osoba do kontaktów: p. Ewa Kamińska, tel: 24 389 04 00

Projekt jest realizowany od 1 marca 2010 do 30 kwietnia 2010.