ROZLUŹNIJ SIĘ – program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych.

01.08.2019 – 31.07.2022 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Głównym celem projektu jest przywrócenie sprawności umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej co najmniej 10% spośród 720 osób (w tym 432K/288M oraz 336os. pow.50 r.ż.) zamieszkałych na terenie pow. łódzkiego i powiatów ościennych, poprzez realizację programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych i pod postacią somatyczną w okresie 01.08.2019-31.07.2022.

Kompleksowe działania realizowane w ramach kolejnych etapów programu przyczynią się do utrzymania lub przywrócenia zdolności do zatrudnienia uczestników projektu (UP): w wyniku treningów grupowych wzmocnią swoje kompetencje psychospołeczne do radzenia sobie ze stresem, napięciem, emocjami, obowiązkami, konsultacje pozwolą na zindywidualizowane podejście do problemów zdrowotnych i życiowych UP, zajęcia fizyczne i treningi relaksacyjne nauczą UP zdrowych nawyków aktywności fiz. i umiejętności rozluźniania się przyczyniając się do realizacji ww. celu szczegółowego osi X RPO WŁ.

Całkowita wartość projektu: 1 792 090,06 zł

Kwota dofinansowania: 1 630 801,06 zł

Harmonogram realizacji wsparcia dla uczestników projektu (PDF 429KB)