Reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu

15.05.2015 – 31.12.2015 – projekt realizowany w ramach zadania Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zleconego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Przyznana kwota dofinansowania: 20640 zł.

Program dotyczy prowadzenia grupy reintegracyjnej dla osób z problemem alkoholowym oraz równoległe udzielanie osobom uczestniczącym w nich porad terapeutycznych.

Adresatami zadania są pełnoletnie osoby uzależnione od alkoholu obojga płci, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, mieszkańcy województwa łódzkiego.

Programem w ciągu całego czasu jego trwania objętych zostanie 50 osób.

W ramach zadania zorganizowane zostaną grupy reintegracji dla osób uzależnionych od alkoholu obojga płci. Planujemy przeprowadzenie 30 spotkań grupowych (1 spotkanie tygodniowo przez cały czas trwania programu) po 3 godziny każde z nich co da ogółem 90 godzin spotkań grupowych.

W ramach zadania każdy z uczestników będzie miał możliwość kontaktowania się z terapeutą indywidualnie. Podczas takich spotkań każdy pacjent będzie mógł pracować nad problemami, z którymi trudno mu dzielić się w gronie grupy.

Przewidzieliśmy ogółem w projekcie 250 godzin porad terapeutycznych na 50 osób.

Poprzednia realizacja projektu: 01.06.2012 – 31.12.2012