Reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu

19.06.2017 – 31.12.2017– projekt realizowany w ramach zadania Działania z
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zleconego przez
Zarząd Województwa Łódzkiego.

Przyznana kwota dofinansowania: 7 094,75 zł.

Program dotyczy prowadzenia grupy reintegracyjnej dla osób z problemem
alkoholowym oraz równoległe udzielanie osobom uczestniczącym w nich porad
terapeutycznych.

Adresatami zadania są pełnoletnie osoby uzależnione od alkoholu obojga płci, które
ukończyły podstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu,
mieszkańcy województwa łódzkiego.

Programem w ciągu całego czasu jego trwania objętych zostanie 30 osób.
W ramach zadania zorganizowane zostaną grupy reintegracji dla osób uzależnionych
od alkoholu obojga płci. Planujemy przeprowadzenie 20 spotkań grupowych (1
spotkanie tygodniowo przez cały czas trwania programu) po 3 godziny każde z nich
co da ogółem 60 godzin spotkań grupowych.

W ramach zadania każdy z uczestników będzie miał możliwość kontaktowania się z
terapeutą indywidualnie. Podczas takich spotkań każdy pacjent będzie mógł
pracować nad problemami, z którymi trudno mu dzielić się w gronie grupy.
Przewidzieliśmy ogółem w projekcie 103 godziny porad terapeutycznych na 30 osób.

Poprzednia realizacja projektu: 01.06.2012 – 31.12.2012, 15.05.2015 –
31.12.2015