Poradnia Zdrowia Psychicznego

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK), zlokalizowany na terenie Fundacji UWOLNIENIE w Łodzi, ul. Inowrocławska 5A, Telefon: 423001062 , czynny w dni robocze w godzinach 9.00-19.00. PZK jest miejscem, do którego powinna się zgłosić każda osoba zamieszkała na obszarze dzielnicy Łódź-Bałuty, która znajduje się w kryzysie psychicznym, jak również zaniepokojeni jej stanem zdrowia krewni/osoby trzecie. Do PZK można zgłaszać się osobiście bądź kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania wstępnej informacji dotyczących możliwości leczenia i uzyskania pomocy. Pracownik PZK, po przeprowadzeniu wywiadu i dokonaniu wstępnej analizy potrzeb zdrowotnych pacjenta, określi wstępny plan postępowania oraz w razie potrzeby – ustali termin udzielenia kolejnego świadczenia.