POMOST – model aktywnej formy wsparcia osób karanych

1.03.2013 – 30.06.2015 – projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Kupców i Przedsiębiorców, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj dalej →