Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego

01.07.2016 do 31.12.2016 r. – projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przyznana kwota dofinansowania:  99 096 zł

Projekt skierowany jest do:  osób zagrożonych przestępczością i wykluczeniem, mieszkańców Łodzi

W ramach realizacji projektu 12 osób bierze udział w Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Uwolnienie. Uczestnicy korzystają z zajęć w tzw. Pracowni Aktywizacji gdzie podejmują wspólne działania na rzecz poszukiwania zatrudnienia dla siebie i dla innych uczestników.

Każdy uczestnik objęty jest programem, wszechstronnie przygotowującym go społecznie i mentalnie do poszukiwania, pozyskania i utrzymania zatrudnienia.

Program obejmuje:

 • Badanie kompetencji i kierunku rozwoju zawodowego z użyciem wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego – Bilansu kompetencji społecznych i zawodowych
 • Trening grupowy w zakresie umiejętności społecznych
 • Trening przeciwdziałania agresji i przemocy oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów – realizowany grupowo przez certyfikowanego trenera Treningu Zastępowania Agresji ART.
 • Warsztat pracy zespołowej i aktywnego poszukiwania zatrudnienia
 • Zajęcia z profilaktyki uzależnień
 • Zajęcia komputerowe

Nauka zawodu – kursy zawodowe:

W ramach realizacji zadania uczestnicy mogą korzystać z dwóch sposobów podniesienia kompetencji zawodowych:

 • udziału w szkoleniu zawodowym z wybranej tematyki: prace porządkowe i pielęgnacja zieleni lub kurs ogólnobudowlany.
 • udziału w kursie zawodowym dobieranym indywidualnie, przy wsparciu doradcy zawodowego;
  w tym wypadku uczestnik będzie zobowiązany do wyboru rodzaju szkolenia (przy współpracy z doradcą zawodowym) oraz do wyszukania najkorzystniejszych ofert instytucji szkoleniowych.

Kursy zawodowe są połączone z praktykami bezpośrednio na stanowiskach pracy. Zakończenie udziału w kursie będzie potwierdzone certyfikatem instytucji szkolącej w zakresie nabycia kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych.

Realizacja zatrudnienia socjalnego:

 • Uczestnicy, po zakończeniu szkoleń będą obejmowani zatrudnieniem socjalnym u pracodawców. Dzięki temu zyskają możliwość sprawdzenia nowych umiejętności  w trakcie świadczenia pracy.