Opieka i terapia osób uzależnionych od hazardu, ich bliskich i rodzin

2012 – 2013 – zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, ich  bliskich i rodzin.

W ramach programu Ministerstwa Zdrowia:
„Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”

Fundacja UWOLNIENIE jest realizatorem zadania:
„Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin”

Termin realizacji (2013): 01.02.2013 – 31.12.2013
Termin realizacji (2012): 01.06.2012 – 31.12.2012

Przewidywana ilość uczestników (na jeden cykl): 110 osób w tym 70 osób uzależnionych i 40 osób będących członkami rodzin osób uzależnionych.

Opieka terapeutyczna będzie posiłkowała się następującymi metodami, działaniami:

 • Porada diagnostyczna
 • Porada terapeutyczna
 • Grupowa sesja edukacyjno – motywacyjna
 • Warsztaty zachowań konstruktywnych
 • Ewaluacja

Poprzez uczestnictwo potencjalni pacjenci, osoby uzależnione będą mogli uzyskać:

 • umiejętność zatrzymywania destrukcyjnego stylu zachowań
 • wiedzę na temat choroby jakim jest uzależnienie
 • umiejętność rozpoznawania nawrotów choroby
 • umiejętność odmawiania.
 • rozpoczęcie procesu zmian ukierunkowanego na tryb życia bez uzależnienia od hazardu.

Względem bliskich i rodzin osób uzależnionych celem prowadzonych oddziaływań będzie:

 • lepsze określanie swoich potrzeb i uczuć
 • wzrost samooceny, poczucia własnej wartości i autonomii
 • lepsza ochrona siebie i rodziny przed konsekwencjami patologicznych zachowań ze strony osoby uzależnionej.