Nowe kwalifikacje w nowej pracy

1 lipiec 2011 – 30 kwiecień 2013 – projekt prowadzony w partnerstwie z Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Czytaj dalej →