Nie przegraj życia

01.03.2015 – 31.12.2015 – projekt realizowany w ramach środków pozyskanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Logo Ministerstwa Zdrowialogo KBPN

Program dotyczy prowadzenia oddziaływań  profilaktycznych i edukacyjnych w obszarze niebezpieczeństw wynikających z nadmiernego korzystania z komputera i Internetu oraz oddziaływań wspierających alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Adresatami projektu jest młodzież szkolna na każdym etapie edukacji (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów).

Programem w ciągu całego czasu jego trwania objętych zostanie 960 osób.