Mów po angielsku!

1.03.2010 – 30.06.2010 – Projekt „Mów po angielsku!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efsunia

Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowosolna. Wsparciem zostanie objętych 12 osób zamierzających podjąć zatrudnienie. Celem kursu jest m.in. jak najlepsze przygotowanie uczestników do sprawnego komunikowania się na poziomie podstawowym, przełamanie bariery lęku przed mówieniem w obcym języku.

Program obejmuje kurs języka angielskiego od podstaw (96 godzin) w grupie 12-osobowej. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele w godzinach 8:30-10:45 w świetlicy w Byszewach-Majątku.

Program kursu:

 • zagadnienia gramatyczne
  • odmiana i zastosowanie czasowników: to be, to have,
  • liczebniki główne i porządkowe,
  • czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,
  • określniki: some, any,
  • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
  • stopniowanie przymiotników,
  • przyimki
 • zagadnienia leksykalne
  • opisywanie przeszłości i mówienie o planach na przyszłość
  • opisywanie pogody, wyglądu zewnętrznego i charakteru,
  • podstawowe zagadnienia związane z pracą,
 • ćwiczenia
  • różnorodne testy wyboru, wymagające wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku pytań,
  • uzupełnianie zdań o brakujące wyrazy lub wyrażenia,
  • przekształcanie zdań,
  • dopasowywanie podobnych elementów do kategorii lub luk w tekście,
  • przenoszenie elementów na stronie we właściwe miejsca, wyszukiwanie i zaznaczanie prawidłowego elementu w tekście.

Projekt realizowany w okresie od 1 marca 2010 do 30 czerwca 2010.

Pierwsze zajęcia: 6 i 7 marca 2010. Uczestnicy zajęć otrzymają harmonogram zajęć i podręczniki do nauki języka.