Masz Babo Kielnię

01.05.2009 – 30.04.2010Masz Babo Kielnię – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

efsunia

Projekt skierowany jest do 24 bezrobotnych kobiet z powiatu zgierskiego.

Projekt Masz Babo Kielnię współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1  – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W ramach realizacji projektu odbędą się:

  • diagnoza zawodowa
  • kurs rękodzieła artystycznego
  • warsztaty psychologiczne
  • kurs komputerowy
  • kurs zarządzania czasem

Ponadto uczestnikom projektu zapewniamy:

  • ciepły posiłek
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • badania lekarskie
  • ubezpieczenie na czas projektu
  • ubrania robocze oraz stypendium