Komputerowe okno

18.10.2009 – 18.12.2009 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efsunia

Projekt był skierowany do mieszkańców gminy Nowosolna, którzy postanowili podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 12 osób pozostających bez zatrudnienia lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących gminę wiejską Nowosolna, zamierzających podjąć zatrudnienie na obszarach niezwiązanych z produkcją rolną lub/i zwierzęcą.

Projekt był realizowany w okresie od 18.10.2009 do 18.12.2009.

W ramach projektu uczestnikom szkoleń zapewniliśmy materiały szkoleniowe i promocyjne. Szkolenie zakończyło się wydaniem certyfikatu-zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.  

Program kursu obsługi komputera dla grupy 12 osób obejmował 120 godzin zajęć realizowanych w ciągu 15 dni szkoleniowych:

  • ogólne podstawy działania komputera -40 godzin
  • budowa komputera -10 godzin
  • pakiety programów biurowych w tym: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny -40 godzin
  • proste programy graficzne i obróbka zdjęć – 30 godzin