Hoduj w Unii

1.03.2010 – 30.04.2010 – Projekt „Hoduj w Unii” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efsunia

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Daszyna. Wsparciem zostanie objętych 16 osób, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo, zamierzających podjąc się prowadzenia swojego gospodarstwa w sposób nowoczesny, zgodny z unijnymi normami.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy rolników na temat prowadzenia gospodarstwa dochodowego oraz chowem bydła i trzody chlewnej, aby ich hodowla była rentownym przedsięwzięciem. Realizacja szkolenia pokaże uczestnikom jak dostosować się do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznychoraz zachęci do rozwijania inicjatyw gospodarczych, przygotuje ich do wykorzystania szans związanych z modernizacją gospodarstw rolnych. Pragniemy uświadomić uczestnikom, że zgodnie z reformą Wspólnej Polityki Rolnej od 2009r., producent rolny, aby móc otrzymać płatności bezpośrednie, będzie musiał spełniać określone wymagania w zakresie: standardów ochrony środowiska, zdrowotności ludzi i zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Program kursu:

 • Chów i hodowla trzody chlewnej
  • Zasady chowu trzody chlewnej
   • cykl otwarty
   • cykl zamknięty
  • Organizacja rozrodu
   • przygotowanie loszek remontowych do kryci
   • organizacja krycia naturalnego
   • inseminacja loch
   • postępowanie po kryciu
  • Ciąża i poród
   • warunki utrzymania
    • pierwszy okres prośności
    • drugi okres prośności
    • kojce porodowe
   • przygotowanie do porodu i
    • pomoc przy porodzie
    • postępowanie z prosiętami
  • Żywienie trzody chlewnej
   • żywienie loszek remontowych
   • żywienie loch luźnych
   • żywienie loch prośnych
   • żywienie knurów
   • żywienie prosiąt
   • żywienie warchlaków
   • żywienie tuczników w poszczególnych przedziałach wagowych
  • Choroby trzody chlewnej
   • wybrane choroby niezakaźne
   • wybrane choroby zakaźne
   • program zwalczania choroby Aujeszkiego w Polsce
  • Dobrostan zwierząt i wymogi wzajemnej zgodności w chowie świń
 • Chów i hodowla  krów mlecznych
  • Specyfika żywienia przeżuwaczy
   • budowa przewodu pokarmowego przeżuwaczy
   • przyczyny błędów w żywieniu krów mlecznych
   • skutki błędów w żywieniu krów mlecznych
  • Żywienie krów mlecznych w poszczególnych fazach laktacji
   • okres zasuszenia
    • kondycja krów
    • dodatki mineralne w okresie zsuszenia
   • okres przejściowy i  okołoporodowy
   • pierwsza faza  i  szczyt laktacji
    • pobieranie paszy
    • energia dawki pokarmowej
    • białko w dawce pokarmowej
   • druga i końcowa faza  laktacji
  • Rodzaje pasz w żywieniu bydła
   • pasze objętościowe świeże
   • pasze objętościowe konserwowane
   • pasze treściwe
   • dodatki paszowe
  • Choroby metaboliczne – przyczyny i zapobieganie
  • Systemy zadawania pasz i organizacja pracy – wady, zalety
   • tradycyjny
   • TMR
   • PMR
  • Wpływ żywienia na jakość mleka
   • wpływ żywienia na zawartość tłuszcz w mleku
   • wpływ żywienia na zawartość białka w mleku
   • wpływ żywienia na jakość mleka
  • Monitoring stada – ocena poprawności żywienia
  • Rozród bydła
   • zaburzenia płodności
    • genetyczne
    • środowiskowe
    • hormonalne
   • organizacja rozrodu
    • cykl rujowy
    • wykrywanie rui i inseminacja
   • poród
    • przygotowanie do porodu
    • postepowanie podczas porodu
    • postepowanie po porodzie z krową i cieleciem
   • okres poporodowy
    • fizjologia zmian w macicy
    • przygotowanie krów do powtórnego zacielenia
  • Odchów cieląt
   • okres odpajania cieląt
   • żywienie cieląt paszami stałymi
  • Odchów jałówek na remont stada
   • okres do zacielenia
   • żywienie jałówek cielnych
  • Wymogi wzajemnej zgodności  dla bydła – dobrostan zwierząt
   • wymogi chowu cieląt
   • wymogi chowu bydła dorosłego

Uczestnikom kursu gwarantujemy: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbędzie podczas dwóch 4-dniowych wyjazdów:

 • 04-07 marca 2010r. – Zakopane
 • 07-10 marca 2010r. – Zakopane

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna
Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

Osoba do kontaktów: p. Ewa Kamińska, tel: 24 389 04 00

Projekt realizowany w okresie 1 marca 2010 do 30 kwietnia 2010r.