Drogowskazy edukacji – poznaj swoje możliwości, wybierz kształcenie dla siebie

1.01.2011 – 31.07.2012 Projekt “Drogowskazy edukacji – poznaj swoje możliwości, wybierz kształcenie dla siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efsunia

Celem głównym projektu jest upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych poprzez świadczenie kompleksowych usług doradczych dla mieszkańców woj. łódzkiego z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.

Cele szczegółowe:

  • wskazanie uczestnikom projektu odpowiednich kierunków dalszego kształcenia się z uwzględnieniem potrzeb regionalnego rynku pracy
  • wzrost poziomu wiedzy uczestników projektu o ścieżkach,zasadach podejmowania i kontynuowania odpowiedniego dla nich kształcenia formalnego
  • wzrost motywacji uczestników projektu do nabywania nowych lub podwyższania nabytych kwalifikacji zawodowych

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych jak i bezrobotnych, którzy nie posiadają wyższego wykształcenia. Szczególnie zapraszamyludzi młodych (w wieku 18-24 lata) oraz osoby po 45 roku życia.

W ramach projektu proponujemy bezpłatne, dwudniowe badania bilansu kompetencji zawodowych oraz 5 godzin konsultacji i 2 godziny doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

Każdemu z uczestników zapewniamy:

  • gorący posiłek
  • zwrot kosztów dojazdu na badania, konsultacje i doradztwo
  • opracowany bilans kompetencji w formie dokumentupisemnego
  • materiały informacyjne opracowane w oparciu bilans kompetencji o dostępnych ścieżkach, zasadach podejmowania i kontynuowania kształcenia formalnego

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Spotkania informacyjne odbędą się od stycznia 2011 do czerwca 2012 w każdy przedostatni czwartek miesiąca.