Dalej widzieć, więcej wiedzieć

17.02.2014 – 30.06.2015 – projekt realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty stanowiący odpowiedź na potrzeby uczniów ZS-P nr 1 w Łodzi.

Czytaj dalej →