Centrum Integracji Społecznej MEA

CiS_MEA_kolor

Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2006 r. Fundacja Uwolnienie od dnia 1 stycznia 2007 r. uzyskała status CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Głównym celem Centrum zgodnie z postanowieniami Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 jest przystosowanie osób wykluczonych – uczestników Centrum do codziennego trybu pracy i wprowadzenia ich na rynek pracy.

EFS_z_podpisemZ dniem 1 lutego 2007 r. rozpoczęliśmy realizację 12 miesięcznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Szansa dla osób wykluczonych” – wygrany konkurs.

 

Złoty Kłos

Za rok 2007 CIS MEA zostało wyróżnione statuetką Złotego Kłosa w kategorii najlepszego przedsiębiorstwa społecznego w regionie łódzkim w roku 2007.

 

 

ops28 stycznia 2008 r. pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Uwolnienie została zawarta umowa o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem.

 

poklW okresie 01.09.2008 – 30.09.2009 dzięki wygranemu konkursowi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był realizowany program CIS MEA – wygrany konkurs.

 

opsW okresie od listopada 2008 do stycznia 2009 r. Fundacja Uwolnienie realizowała na zasadzie podwykonawstwa zadania w ramach projektu systemowego Nowy Obraz Pomocy Społecznej w Łodzi, którego realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Celem projektu była aktywizacja zawodowa podopiecznych OPS.

ops15 lutego 2010 r. ruszyła realizacja wygranego konkursu Miasta Łodzi z kat. XIX – wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanego w okresie od 15 lutego 2010 r. do 27 grudnia 2012 r.

przemianapoklW dniu 8 kwietnia 2011 Fundacja UWOLNIENIE rozpoczęła realizację 6-cio miesięcznego Centrum Integracji Społecznej dla 23 osób wykluczonych społecznie z terenu miasta Pabianic.

Centrum Integracji Społecznej MEA gwarantuje swoim uczestnikom świadczenie integracyjne oparte na wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz jeden ciepły posiłek dziennie.

W ramach reintegracji zawodowej i społecznej prowadzone są:

  • zajęcia na kursach doskonalenia zawodowego,
  • szkolenia,
  • terapia indywidualna,
  • terapia grupowa,
  • wspólne imprezy kulturalne.

W dniu 19 czerwca 2009 r. CIS MEA brał udział w pierwszych Targach Ekonomii Społecznej, organizowanych przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” oraz stowarzyszenie Wsparcie społeczne „Ja – Ty – My”.

18 czerwca 2010 r. CIS MEA uczestniczył w II edycji Targów Ekonomii Społecznej.