CIS MEA 2018

01.10.2018 – 31.03.2020 –Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Fundacja Uwolnienie realizuje projekt, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (m. Łódź, , łódzki wschodni,  pabianicki, brzeziński, zgierski).

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizację społeczną i zawodową uczestników poprzez:

  • Wyznaczenie Indywidualnych Planów Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników projektu
  • Stworzenie 18 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym CIS (przeszkolenie bhp, badania lekarskie, zapewnienie posiłku i zwrotu kosztów dojazdu, świadczenie integracyjne, poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie)
  • Aktywizację społeczną – spotkanie motywacyjne ze znaną osoba, warsztaty grupowe integracji społecznej i zawodowej,  profilaktyka uzależnień, psychoterapia)
  • Aktywizację edukacyjną (kursy komputerowe),
  • Aktywizację zawodową (szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy).

Kwota dofinansowana projektu: 378 568,92 zł

Harmonogram realizacji wsparcia dla uczestników projektu (PDF 529KB)