Centrum Leczenia Uzależnień

Centrum Leczenia Uzależnień i Stanów Kryzysowych Fundacji „Uwolnienie” istnieje w Łodzi od 1992r. W tym czasie pomogliśmy wielu osobom poradzić sobie z kwestiami uzależnienia własnego lub członka rodziny; stanami kryzysowymi i przewlekłym stresem występującym u osób nieuzależnionych, dotkniętych życiowymi tragediami; problemami emocjonalnymi ofiar i sprawców przemocy; nieśliśmy także pomoc psychologiczną osadzonym w zakładach karnych. Z każdym rokiem rozwijamy wachlarz naszej pomocy dla osób w trudnych sytuacjach życiowych o różnej etiologii.

nfzW ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy bezpłatnie następujące usługi:

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

 • pomoc psychoterapeutyczną dla osób w stanach kryzysowych, żyjących w sytuacjach przewlekłego stresu, czy też mających problemy utrudniające im czerpanie w pełni radości z życia (spotkania indywidualne z psychologiem lub psychoterapeutą oraz psychoterapeutyczne zajęcia grupowe);
 • konsultacje i opiekę psychiatryczną (również dla osób uzależnionych);

Poradnia Leczenia Uzależnień:

 • prowadzimy terapię osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, seksu, nikotyny i in.
 • oferujemy spotkania grupowe (zajęcia edukacyjne i terapeutyczne) oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.
 • staramy się także o inne formy wsparcia dla osób zdrowiejących (współpracujemy z Bankiem Żywności, co umożliwia nam przygotowanie i przekazywanie zainteresowanym pacjentom paczek żywnościowych);
 • pomagamy również członkom rodzin i bliskim osób uzależnionych lub pijących nadmiernie – oferujemy m.in. pomoc partnerom osób uzależnionych (psychoterapia dla osób współuzależnionych), a także Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

Program dzienny dla osób uzależnionych:

 • program obejmuje terapię indywidualną oraz grupową w zakresie 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
 • osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują jeden ciepły posiłek dziennie (obiad);
 • do programu nie jest wymagane skierowanie z placówki MOPS.
logo ŁodziPonadto w ramach programów finansowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi osobom nieubezpieczonym proponujemy także bezpłatnie:

Program dla osób pijących szkodliwie, nieuzależnionych:

 • spotkania umożliwiające osobie nieuzależnionej, pijącej nadmiernie przyjrzenie się konsekwencjom nadużywania przez nią alkoholu i zmniejszenie ryzyka rozwinięcia się u niej choroby alkoholowej;

Program dla ofiar przemocy:

 • celem terapii jest umożliwienie ofierze zatrzymania dotykającej ją przemocy w jakiejkolwiek formie (fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, ekonomicznej i innych);
 • oferujemy pomoc psychologiczną w ramach spotkań indywidualnych oraz (opcjonalnie) grupowych;
 Program dla sprawców przemocy:
 • spotkania indywidualne i grupowy, mające na celu zrozumienie i poradzenie sobie z trudnymi emocjami, które dotąd pacjent odreagowywał w formie agresji i przemocy w relacjach z innymi ludźmi;
 •   treningi zachowań konstruktywnych, umożliwiających obniżenie napięcia i zmniejszenie przeżywanej frustracji;

Informacje na temat możliwości podjęcia leczenia można uzyskać osobiście (Łódź, ul. Inowrocławska 5a) lub telefonicznie pod nr 42 640 62 40.