Centrum Integracji Społecznej w Pabianicach MEA

W latach 2011 – 2014 – przeprowadzona została realizacja Centrum Integracji Społecznej MEA na terenie Pabianic w ramach wygranych przetargów ogłoszonych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach (w ramach projektu Drogowskaz-Przemiana na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla osób wykluczonych społecznie).


efsunia
Do 2014 roku w programie uczestniczyły 103 osoby. Wszyscy uczestnicy Centrum ukończyli zajęcia w planowanych terminach.

W trakcie realizacji przeprowadzone były co roku dwie edycje kursu komputerowego – Komputer jako narzędzie do pozyskania i utrzymania miejsca pracy. Przewidziano również kursy zawodowe, na które składały się zarówno zajęcia praktyczne jak i część teoretyczna. Były to między innymi:

  • opiekun osoby zależnej
  • sprzedawca
  • kurs sprzątania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

W ramach zatrudnienia socjalnego uczestnicy CIS pogłębiali swoją wiedzę teoretyczną w praktyce, wykonując prace pomocnicze między innymi w supermarketach , dbając o zieleń, zajmując się osobami zależnymi, czy też „pracując” w gastronomii na terenie miasta Pabianic.

Dodatkowo prowadzone były szkolenia miękkie:

  • Świadomy obywatel – zakres materiału zawierał zarówno zagadnienia dotyczące struktur organizacyjnych państwa ze względu na umiejętność uczestników poruszania się po urzędach jak i tematy dotyczące ich życia osobistego takie jak: struktura zatrudnienia ( płace, świadczenia emerytalne). Została także podkreślona rola uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej;
  • Socjofilozofia – blok ten zapewnił uczestnikom rozwijanie umiejętności interpersonalnych, umiejętności współpracy w grupie, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, trening asertywności, trening kreatywności i twórczości, zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacja przed pracodawcą, nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy, pisanie cv i listu motywacyjnego;
  • Zarządzanie czasem – istotą problemów wykluczenia jest między innymi nieumiejętność dostosowania się do otoczenia i problem braku wyczucia czasu w życiu codziennym. Szkolenie to miało na celu między innymi budowanie motywacji do zmian i pokazanie racjonalności życia codziennego, ale także szkolenie motywacyjne i budowanie pozytywnej samooceny, jak również zarządzanie czasem i gospodarowanie środkami finansowymi.

W trakcie działalności CIS oprócz reintegracji zawodowej zwrócono także uwagę na reintegrację społeczną. Do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania projektu był doradca zawodowy, pedagog, psycholog oraz terapeuta uzależnień. W ramach reintegracji społecznej grupa uczestniczyła w zajęciach kulturalnych.

W trakcie realizacji Centrum uczestnikom przysługiwał ciepły posiłek i świadczenie integracyjne.
wup_lodz_cmykprzemiana