Centrum Integracji Społecznej MEA

1.01.2013 – 27.12.2015 – Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2006r. Fundacja UWOLNIENIE uzyskała status CIS, co pozwoliło nam na rozpoczęcie realizacji programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

mops

W związku z wygraniem konkursu na realizację zadania kat. XIX- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu z dniem 1 stycznia 2013 rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego z funduszy pochodzących z budżetu Miasta Łodzi, który potrwa do 27 grudnia 2015 r.

Program ten jest adresowany do osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego- zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym . W ramach projektu zapewniamy uczestnictwo w:

  • terapii indywidualnej i grupowej
  • kursach zawodowych i szkoleniach, w tym:
    • nauki zawodu z wybranej tematyki: prace porządkowe i pielęgnacja terenów zielonych lub prace remontowo-budowlane (w tym renowacja mebli i stolarka)
    • szkolenie komputerowe powadzone w oparciu o nowoczesne techniki kształcenia i nauczania osób dorosłych przez profesjonalną kadrę z wykorzystaniem najnowszego sprzętu komputerowego.
  • możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji  zawodowychi psychologicznych.

Uczestnicy CIS pobierają miesięczne świadczenie integracyjne. W ramach dodatkowego wsparcia wydawany jest ciepły posiłek.

 

Dlaczego warto zostać uczestnikiem CIS?

  • w celu podniesienia własnej samooceny
  • nabycia przydatnych umiejętności do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie
  • przygotowania do powrotu na wolny rynek pracy

Realizacja zadań Centrum związana jest ze ścisłą współpracą z Powiatowymi Urzędami Pracy i Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego.

CiS_MEA_kolor