Centrum Integracji Społecznej MEA w Aleksandrowie Łódzkim 2015

26.01.2015 – 25.07.2015 –  w ramach wygranego przetargu ogłoszonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim (w ramach realizacji Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) ruszyła realizacja Centrum Integracji Społecznej MEA na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.

efsuniaOd dnia  26 stycznia 2015 r. ruszyła realizacja Centrum Integracji Społecznej MEA na terenie Aleksandrowa Łódzkiego w ramach wygranego przetargu ogłoszonego przez Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Aleksandrowie Łódzkim (w ramach realizacji Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 6-cio miesięczne prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla  20 osób wykluczonych społecznie).

W trakcie realizacji przewidziano zarówno reintegrację społeczną  jak i zawodową.

 Przewidziano trzy  kursy zawodowe, na które składały  się  będą zarówno zajęcia praktyczne jak i część teoretyczna – opiekun domowy , kurs pracownik gospodarczy oraz kurs pomoc kuchni.
Uczestnicy będą także uczestniczyć  w warsztatach rozwijających umiejętności osobiste i społeczne takich jak : kurs komputerowy – Komputer jako narzędzie do pozyskania i utrzymania miejsca pracy; przygotowanie do wejścia na rynek pracy; propedeutyka nauki o społeczeństwie (świadomy obywatel).
Przez okres uczestnictwa w CIS każdemu uczestnikowi zapewniamy wypłatę świadczenia integracyjnego oraz codzienny ciepły posiłek.
wup_lodz_cmyk