Centrum Integracji Społecznej MEA 2010 – 2012

15.02.2010 – 27.12.2012 – Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2006 r. Fundacja UWOLNIENIE uzyskała status CIS, co pozwoliło nam na rozpoczęcie realizacji programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

mops_logo

W związku z wygraniem konkursu na realizację zadania kat. XIX- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu z dniem 15 lutego 2010 rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego z funduszy pochodzących z budżetu Miasta Łodzi, który potrwa do 27 grudnia 2012 r.

 Program ten jest adresowany do osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego- zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym . W ramach projektu zapewniamy uczestnictwo w:
 • terapii indywidualnej i grupowej
 • kursach zawodowych i szkoleniach, w tym:
  • nauki zawodu z wybranej tematyki: prace porządkowe i pielęgnacja terenów zielonych lub prace remontowo-budowlane (w tym renowacja mebli i stolarka)
  • szkolenie komputerowe powadzone w oparciu o nowoczesne techniki kształcenia i nauczania osób dorosłych przez profesjonalną kadrę z wykorzystaniem najnowszego sprzętu komputerowego.
 • możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji  zawodowychi psychologicznych.

Uczestnicy CIS pobierają miesięczne świadczenie integracyjne. W ramach dodatkowego wsparcia wydawany jest ciepły posiłek.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem CIS?
 • w celu podniesienia własnej samooceny
 • nabycia przydatnych umiejętności do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie
 • przygotowania do powrotu na wolny rynek pracy
Realizacja zadań Centrum związana jest ze ścisłą współpracą z Powiatowymi Urzędami Pracy i Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego.
Realizacja 2010
Projektem objęto łącznie 40 osób, w tym 25 mężczyzn i 15 kobiet.
Z pośród nich 5 osób otrzymało zatrudnienie.
 • 18 czerwca 2010 r. CIS brał udział w II edycji Targów Ekonomii Społecznej, które odbyły się w Pasażu Schillera w Łodzi.
 • zrealizowano 4 edycje kursu komputerowego
 • w kursach reintegracji zawodowej wzięło udział 85% uczestników projektu
 • w ramach reintegracji społecznej uczestnicy korzystali z terapii grupowej oraz indywidualnej
 • Uczestnicy 2 razy oglądali spektakle teatralne i 2 razy zwiedzali muzeum ms2.