Archiwum kategorii: Projekty zakończone

Nowe kwalifikacje w nowej pracy

1 lipiec 2011 – 30 kwiecień 2013 – projekt prowadzony w partnerstwie z Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Czytaj dalej →

Masz Babo Kielnię

01.05.2009 – 30.04.2010Masz Babo Kielnię – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czytaj dalej Masz Babo Kielnię