Bądź samodzielny!

25.08.2014 – 19.12.2014 – projekt realizowany jest w ramach zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym”  zleconego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego, cyfrowego i zawodowego osób niepełnosprawnych, zdolnych do pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych oferujemy im szkolenia komputerowe oraz szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej firmy lub spółdzielni socjalnej. Na szkoleniach komputerowych uczestnicy nabędą lub zwiększą umiejętności obsługi komputera i podwyższą swoje kwalifikacje na rynku pracy. Dzięki szkoleniom z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy lub spółdzielni socjalnej osoby niepełnosprawne będą mogły spróbować swoich sił w prowadzeniu własnego biznesu.

 Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin szkoleń komputerowych i 30 godzin szkoleń z ekonomii społecznej dla 8 osób niepełnosprawnych z dwóch powiatów województwa łódzkiego.
Kryteria rekrutacyjne dla chętnych do udziału w szkoleniach:
  • niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności)
  • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (zaświadczenie z UP)
  • mieszkaniec województwa łódzkiego (dowód osobisty).