Aktywny Krok

1.01.2017 – 30.11.2017 – Projekt realizowany w ramach kompetencji powierzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi, na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program projektu dotyczy działań aktywizujących i zmierzających do nabycia i podniesienia przez uczestników kompetencji informatycznych w celu aktywizacji społecznej.

Celem głównym projektu jest integracja cyfrowa, zawodowa i społeczna 150 osób.

Działania polegają na prowadzeniu określonych zajęć informatycznych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Program obejmuje:

  1. podstawy zasad obsługi komputera
  2. podstawowe operacje na plikach
  3. podstawy obsługi Internetu
  4. edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny – Pakiet Office
  5. poczta

Zajęcia będą się odbywać w przystosowanym miejscu z dogodnym dojazdem komunikacji  miejskiej. Wymiar zajęć  – 5 dni w tygodniu. Dla każdego uczestnika jest zagwarantowany bufet kawowy oraz jeden posiłek dziennie.

Zostały podjęte w ramach przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego . Ten rodzaj wykluczenia wpływa też na wykluczenie społeczne, albowiem w ramach postępującej globalizacji – wszyscy żyjemy w społeczeństwie cyfrowym. Komputer zaś stał się unikalną wielopłaszczyznową platformą do pracy i integracji oraz komunikacji społeczeństwa. Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i niezbędnych rezultatów.