Wszystkie wpisy, których autorem jest staniek

Masz Babo Kielnię

01.05.2009 – 30.04.2010Masz Babo Kielnię – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czytaj dalej Masz Babo Kielnię